Krogager Skovbrug er en hobby, som over mange år har udviklet sig til at blive vores hovedbeskæftigelse.
Vi overtog gården i 1992 efter Christian’s forældre, og startede hurtigt op med at plante læhegn og lave planter til pyntegrønt og juletræer. Siden starten har vi hvert år plantet flere træer, og efterhånden som vi har fået større arealer med juletræer, har pasningen krævet mere og mere af vores tid.
Derfor har vi begge været fuldtidsbeskæftiget med træerne siden starten af 2014.
I løbet af året er vi omkring hvert enkelt træ af flere omgange, bl.a. for at nippe, gøde og klippe.
Dette er med til at sikre, at træerne får en god form og den rigtige farve.Den største travlhed starter dog midt i november, hvor træerne til eksport bliver fældet, nettet og pakket på paller, så de kan klare turen ud til hele Europa.
Når vi kommer til december, er vi klar til at tage imod folk på gårdspladsen, hvor vi sælger vores juletræer og pyntegrønt.
Det startede vi op med i 1999, så det er efterhånden blevet en dejlig tradition, at en del kikker forbi for at finde det helt rigtige træ for dem.

 – Vi glæder os også til at byde jer velkommen.

Else & Christian